ԿԱՅՔԸ ԳՏՆՎՈՒՄ Է ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՓՈՒԼՈՒՄ
marketing_pr@arzni-agro.am